Visie

Een groot geloof in een keten van flexibele netwerken

In de afgelopen decennia is de industriƫle, economische, sociale en culturele organisatie van met name westerse samenlevingen drastisch veranderd. Met de toepassing van hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft zich een nieuwe maatschappij-architectuur ontwikkeld, waarvan de interactie, communicatie en associatie de dominante kenmerken zijn. Deze configuratie van technisch hoog ontwikkelde samenlevingen wordt kortheidshalve de netwerkeconomie genoemd. [Koningklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen]

Ik heb zelf een groot geloof in een keten van flexibele netwerken. Met name op het gebied van inzet van (externe) professionals. Waarom? Het kan voor organisaties als die van u soms noodzakelijk zijn om externe capaciteit in te huren. Soms omdat u “gewoon” capaciteit te kort heeft door ziekte of langdurig verlof, als u een verandering moet doorvoeren waarvoor u (liever) geen interne medewerkers wilt inzetten of omdat u expertise nodig heeft die u op dit moment niet in huis heeft. Zeker in de huidige economische situatie is het flexibel inzetten van professionele capaciteit meer dan ooit gewenst en aantrekkelijk. In deze situaties kunt u terecht bij Fiform BV.

Bekijk de Diensten voor meer informatie